tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenlere maaş farkları ödenecek

     02 Nisan 2024 gün ve 32500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 22.02.2024 gün ve Esas :2023/49 ve Karar: 2024/54 sayılı kararı ile;

    Tutuklanmaları nedeniyle rütbe terfii yapamayıp, beraat etmesi üzerine rütbe terfii ve rütbe kıdemliliklerinin yapılıp emsalleri tarihine götürülen kişilere bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemlilikten dolayı maaş farkı ödenmemesini öngören kuralın , yani  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 33, maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin, yani    "tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler"  cümlesinin İPTALİNE karar verilmiştir.

   Bu nedenle, tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler hakkında emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla rütbe terfii ve kıdemlilikleri hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülecek,  sonrasında maaş farkları tarafına ödenecektir.