Faaliyet Alanları

İDARE HUKUKU (İdare mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'da görülecek olan)

1-) Subay ve Astsubayların, ceza mahkemesi davaları, savcılık soruşturma davaları, yüksek disiplin kurulu işlemleri, disiplin cezası iptali davaları, parasal ve özlük haklarına ilişkin davalar, sicil işleminin iptali ve rütbe-kıdem-nasıp -açığa alınma davaları, yaralanma nedeniyle maluliyet ve tazminat davalırı, 

2-) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi uzman erbaşların sözleşmelerinin feshi, yenilenmemesi , sağlık raporu işlemleri, sicil işlemleri, disiplin cezası verilmesi işlemleri, yüksek disiplin kurulu işlemleri, harcırah gibi parasal haklar, görevde yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

3-)  Askeri öğrencelerin askeri okula kabul edilmeme, askeri okuldan çıkarılma (disiplinsizlik, sağlık , güvenlik soruşturması vb.) davaları

4-) Devlet Memurlarının hakkındaki disiplin cezası iptal davaları ; atama, meslekten çıkarma davaları, parasal haklara ilişkin davalar, sicil işleminin iptali ve rütbe-kıdem-nasıp-açığa alınma davaları, yaralanma ve vefat etme vb. nedenlerle maddi ve manevi tazminat ile vazife maluliyeti davaları,

5-) Askerlik ve Yedek Subay kanunundan doğan davalar (firar, yoklama kaçağı, emre itaatsizlik vb) 

 

CEZA HUKUKU

1-) Tarafınıza karşı bir suç işlenmiş olabilir (hakaret, tehdit, yaralama, dolandırıcılık vb.) Müşteki olarak şikayet dilekçesinin hazırlanması, Savcılığa suç duyurusunda bulunulması için bir avukattan hukuki yardım almak olabilecek hak kayıplarını baştan önler.

2-) Yada, sizin hakkınızda  Savcılık tarafından bir soruşturma başlatılabilir, Savcılık aşamasında tutuklama için Mahkemeye sevk edilebilirsiniz, tutuklanmamak en azından adli kontrol ile (imza atmak , yurt dışı yasağı gibi) serbest kalabilmek  için de avukat yardımı şarttır.   Yine, savcılık aşamasında hakkınızda mahkemede bir dava açılmaması ( takipsizlik kararı verilmesi  , ön ödeme, soruşturma açılmasının geriye bırakılması vb.) için  çok iyi bir savunma yapılmalıdır.  

3-) Mahkeme aşamasında ise sanık savunmasının hazırlanması, gerekirse bölge adliye mahkemesi (istinaf)  ve Yargıtay (temyiz ) yoluna, gerekirse Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluna başvurulması, infaz işlemlerinin takibi süreçleri çok önemlidir. Özenle dava dosyasının takibi, davaya etki edebilecek delillerin dosyaya sunulması, tanık deliline başvurulması, gerekirse konusunda bir uzman bilirkişiden uzmanlık görüşü alınması hayati derecede önemlidir.

4-) İnfaz aşamasında, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi, memnu (yasaklanmış) hakların iadesine ilişkin idari ve adli işlemlerin takibi avukat yardımı gerektirmektedir.

BORÇLAR HUKUKU
Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (kira bedelinin artırılması, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye, ev satın alma yada ihtiyaç nedeniyle tahliye) Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

AİLE HUKUKU
Tanıma ve tenfiz, çekişmeli boşanma , velayet, vesayet, nafaka, anlaşmalı boşanma, boşanma nedeniyle mal paylaşımı davaları

SÖZLEŞME HUKUKU
Her türlü sözleşme hazırlanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İŞ HUKUKU
Hizmet tespiti, işçilik alacakları, ihbar ve kıdem tazminatları ve işe iade davaları

İCRA ve İFLAS HUKUKU