Faaliyet Alanları

İDARE HUKUKU

Devlet Memurları (asker, polis, öğretmen, doktor vb.)  hakkındaki disiplin cezası iptal davaları ; atama, meslekten çıkarma davaları, parasal haklara ilişkin davalar, sicil işleminin iptali ve rütbe-kıdem-nasıp-açığa alınma davaları, tıbbi tedavide hata, terörle mücadele, askerlik hizmeti sırasında yaralanma ve vefat etme vb. nedenlerle maddi ve manevi tazminat ile vazife maluliyeti davaları,  uzman erbaş sözleşmesinin feshi ve yenilenmemesi işlemleri, askeri öğrenci işlemleri,   Askerlik ve Yedek Subay kanunundan doğan davalar, bedelli askerlik işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar, İdare ve vergi mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da görülen davalar.

CEZA HUKUKU

Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalar
Yargıtay'da görülen davalar
Savcılık aşamasında soruşturma işlemlerinin takibi

GAYRİMENKUL HUKUKU
Tapu iptal ve tescili, ecri misil, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kamulaştırma

BORÇLAR HUKUKU
Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar

MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU
Tanıma ve tenfiz, çekişmeli boşanma , velayet, vesayet, anlaşmalı boşanma, boşanma nedeniyle mal paylaşımı davaları

SÖZLEŞME HUKUKU
Her türlü sözleşme hazırlanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İŞ HUKUKU
Hizmet tespiti, işçilik alacakları, ihbar ve kıdem tazminatları ve işe iade davaları

İCRA ve İFLAS HUKUKU